کداک

تصویر  اسکنر کداک Kodak i5650

00 ریال

اسکنر کداک Kodak i5650

اسکنر کداک i5650 نوع اسکنر: فیدردار حداکثر رزولوشن: 600*dpi 600 حداکثر سایز کاغذ: A3 ...

افزودن به سبد خرید
تصویر  اسکنر کداک Kodak i4850

00 ریال

اسکنر کداک Kodak i4850

اسکنر کداک i4850 نوع اسکنر: اسکن مسطح A3 حداکثر رزولوشن: 600 dpi حداکثر سایز کاغذ: A...

افزودن به سبد خرید
تصویر  اسکنر کداک Kodak Station 730EX

00 ریال

اسکنر کداک Kodak Station 730EX

اسکنر کداک 730EX نوع اسکنر: فیدردار حداکثر رزولوشن: 600 dpi حداکثر سایز کاغذ: A4 سر...

افزودن به سبد خرید
تصویر  اسکنر کداکkodak i 4650

00 ریال

اسکنر کداکkodak i 4650

دارای پیشرفته ترین تکنولوژی تصویر برداری CCD (دو دوربین نامتقارن) دارای پیشرفته ترین تکنو...

افزودن به سبد خرید
تصویر  اسکنر کداکkodak i 4600

00 ریال

اسکنر کداکkodak i 4600

دارای پیشرفته ترین تکنولوژی تصویر برداری CCD ( دو دوربین) دارای پیشرفته ترین تکنولوژی کشش...

افزودن به سبد خرید
تصویر  اسکنر کداک kodak i4250

00 ریال

اسکنر کداک kodak i4250

دارای پیشرفته ترین تکنولوژی تصویر برداری CCD (دو دوربین نامتقارن) دارای پیشرفته ترین تکنو...

افزودن به سبد خرید