دستگاه حضور و غیاب

تصویر  دستگاه حضور غیاب زد کی تکو مدل ایی بی ۱۰۳

10,500,000 ریال

دستگاه حضور غیاب زد کی تکو مدل ایی بی ۱۰...

دستگاه حضور غیاب زد کی تکو مدل ایی بی ۱۰۳

افزودن به سبد خرید
تصویر  دستگاه حضور غیاب کارابان مدل کی تی ای ۶۰۰

00 ریال

دستگاه حضور غیاب کارابان مدل کی تی ای ۶۰...

وزن 800 گرم ابعاد 57 * 140 * 190 میلیمتر مشخصات فنی نحوه ثبت تردد اثر انگشت کلمه عب...

افزودن به سبد خرید
تصویر  دستگاه حضور غیاب کارابان مدل کی تی ای ۵۵۰

00 ریال

دستگاه حضور غیاب کارابان مدل کی تی ای ۵۵...

وزن 800 گرم ابعاد 57 * 140 * 190 میلیمتر مشخصات فنی نحوه ثبت تردد اثر انگشت کلمه عب...

افزودن به سبد خرید
تصویر  دستگاه حضور غیاب زد کی تکو مدل ام پی ۵۳

16,800,000 ریال

دستگاه حضور غیاب زد کی تکو مدل ام پی ۵۳

وزن 264 گرم ابعاد 109 * 165.5 * 33.2 میلیمتر مشخصات فنی نحوه ثبت تردد کارت کلمه عبو...

افزودن به سبد خرید
تصویر  دستگاه حضور غیاب زد کی تکو مدل اچ بی ۱۳۰ بی ای

20,000,000 ریال

دستگاه حضور غیاب زد کی تکو مدل اچ بی ۱۳۰...

وزن 50 * 210 * 157 میلیمتر ابعاد 580 گرم مشخصات فنی نحوه ثبت تردد کارت اثر انگشت ص...

افزودن به سبد خرید
تصویر  دستگاه حضور غیاب زد کی تکو مدل ام بی ۲۰۲

25,000,000 ریال

دستگاه حضور غیاب زد کی تکو مدل ام بی ۲۰۲

وزن 36 * 159 * 173 میلیمتر ابعاد 490 گرم مشخصات فنی نحوه ثبت تردد کارت اثر انگشت ص...

افزودن به سبد خرید